hotline VinhHy


ĐỌC FILE HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ XML BẤT KỲ BẰNG PHẦN MỀM VSIGN

ĐỌC FILE HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ XML BẤT KỲ BẰNG PHẦN MỀM VSIGN

 

Download phần mềm Vsign tại ehoadondientu.com, menu Phần mềm/Download

https://ehoadondientu.com/Download

Vsign

 

Bạn cài đặt sau đó mở Vsign lên, chọn Đọc file xml

 

Vsign

Phần mềm Vsign sẽ load thông tin hóa đơn

Hiểu được hầu hết hóa đơn điện tử hiện hành

 

Hóa đơn giá trị gia tăng

 

Có thể lưu lại theo cấu trúc tùy ý