hotline VinhHy


Import hóa đơn đầu vào XML vào phần mềm kế toán

Import hóa đơn đầu vào XML vào phần mềm kế toán

So sánh 2 tình huống

 

Hóa đơn giấy

Hóa đơn điện tử

Thao tác

- Cầm hóa đơn giấy nhập dữ liệu vô phần mềm

- Lưu tất cả file xml hóa đơn đầu vào vô 2 thư mục :

+ 1 thư mục Phiếu nhập

 + 1 thư mục Phiếu chi phí

- Dùng phần mềm Vsign import hàng loạt vô phần mềm/ hoặc tạo ra file excel bảng kê rồi đưa vào phần mềm

Ưu khuyết điểm

Mất nhiều thời gian

Nhanh, tiết kiệm chi phí nhập liệu

 

Cách thực hiện

1.Tập hợp file XML đầu vào vô thư mục

 

Vsign 

2. Download phần mềm Vsign tại ehoadondientu.com, menu Download

Vsign

 

3. Cài đặt và mở phần mềm

Vsign

 

Click Chuyển dữ liệu vào phần mềm kế toán

Vsign

 

            Mã số thuế: gõ mã số thuế

            Soft: chọn loại phần mềm

            Server: nếu là sql server

            User: nếu là sql server

            Password: nếu là sql server

            Data : tendatabase (Sql) hoặc đường dẫn (Fox)

 Chọn "Hóa đơn mua vào từ file XML"

Chọn thư mục XML

 

Tùy theo phần mềm (Misa, Smart, Fast..) và loại phiếu (PN, PC, PK) sẽ đưa ra file excel theo đúng mẫu của phần mềm đó

Nếu thư mục XML chứa file giống nhau, Vsign sẽ có thông báo

Nếu hóa đơn đó đã có trong phần mềm kế toán rồi, Vsign sẽ có thông báo

Cột mã đối tượng: nếu Vsign dò trong phần mềm kế toán tìm thấy công ty có mã số thuế giống, sẽ lấy mã đó đưa ra. Nếu không thấy sẽ đặt mã gợi ý mà có màu đỏ

Nếu lả hóa đơn quý trước, Vsign đưa ra ngày chứng từ là ngày quý này

Bạn chỉ cần chọn mã hàng (nếu là phiếu nhập)

Ưu điểm

- Hiểu hầu hết file XML đầu vào