hotline VinhHy


Ký hóa đơn điện tử

Ký hóa đơn điện tử

 

Ký bằng token USB

Ký bằng token cloud

Token USB

Không

Cách ký

Mỗi lần ký mỗi lần ghim token, ký trên máy khách hàng

Ký không cần ghim token, file xml truyền về nhà cung cấp, ký trên máy chủ nhà cung cấp

Điện thoại, máy tính bảng, máy Mac

Không

Được

Sử dụng chung nộp tờ khai thuế

Được

Không

Có nhiều cơ sở, chi nhánh , user

Mua mỗi đơn vị 1 token

Chỉ cần mua 1

Phần mềm ký số

Cần

Không cần

Ký hàng loạt

Ok

Bảo mật bằng password

Chi phí

Tương đương

Tính pháp lý

Tương đương

Đơn vị cung cấp

Nhiều

VNPT, Viettel, FPT

Đơn vị triển khai

 

Vĩnh Hy

 

 

Ưu điểm chữ ký số Cloud

1

Không cần ghim token

2

Ký trên nhiều thiết bị (điện thoại, Macbook)

3

Không cần phần mềm ký số

4

Ký nhanh, Ký hàng loạt

5

Dữ liệu hóa đơn truyền qua FPT ký trên máy chủ FPT

 

TÀI KHOẢN DEMO KÝ KHÔNG CẦN GHIM TOKEN

 ·    https://ehoadondientu.com

           Username : 5300701326

           Password : 5300701326

           Click Login bên tay phải (https://ehoadondientu.com/Account/Login.aspx)