hotline VinhHy


Chính sách dành cho đại lý

Đăng nhập


Không cần đặt cọc

Không áp doanh số

Hỗ trợ import dữ liệu mua vào, bán ra vào phần mềm kế toán

Import trực tiếp hoặc kết xuất ra file excel để chỉnh sửa

Chiết khấu vĩnh viễn

Quản lý và chăm sóc khách hàng

Kênh hỗ trợ kỹ thuật

Kênh hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp dành cho đại lý từ chúng tôi

Đăng ký đại lý

Bạn nên chọn chúng tôi bởi vì

Không cần đặt cọc

Chúng tôi không thu phí ký quỹ với đại lý

Không áp doanh số

Bạn có 1 khách hàng, bạn cũng là đại lý của chúng tôi

Phần mềm dễ sử dụng

Mọi thứ đều được tự động hóa từ khâu tạo hợp đồng cung cấp hóa đơn, quyết định sử dụng đến thông báo phát hành

Tích hợp với phần mềm kế toán của bạn

Nếu bạn là công ty dịch vụ kế toán, bạn không cần phải nhập hóa đơn bán ra. Phần mềm chúng tôi tích hợp với hầu hết các phần mềm kế toán hiện hành (Misa, Smart, KTVN, Acsoft, Fast, Bravo...)

Hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến

Khi khách hàng cần hỗ trợ kỹ thuật, hệ thống chuyển câu hỏi trực tiếp đến bộ phận kỹ thuật Công ty Vĩnh Hy, bạn không cần hỗ trợ, bạn chỉ cần sale

Tạo thương hiệu bằng trang web riêng

Chúng tôi giúp bạn tạo thương hiệu riêng, bạn tự ký kết hợp đồng với khách hàng, tự xây dựng bảng giá riêng

Đại lý