hotline VinhHy


Phạm vi cung cấp dịch vụ

Từ năm 2017, Vĩnh Hy đã cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử. Hiện nay đã có hơn 6.000 khách hàng tại 63 tỉnh thành

Stt Dịch vụ Có / Không
1 Dịch vụ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử
1.1 Dịch vụ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
1.2 Dịch vụ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế
2 Dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
2.1 Cung cấp giải pháp lập hóa đơn GTGT có mã của cơ quan thuế
2.2 Cung cấp giải pháp lập hóa đơn bán hàng có mã của cơ quan thuế
2.3 Cung cấp giải pháp lập hóa đơn khác có mã của cơ quan thuế
2.4 Cung cấp giải pháp lập chứng từ điện tử có mã của cơ quan thuế
3 Dịch vụ hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế
3.1 Cung cấp giải pháp lập hóa đơn GTGT không có mã của cơ quan thuế
3.2 Cung cấp giải pháp lập hóa đơn bán hàng không có mã của cơ quan thuế
3.3 Cung cấp giải pháp lập hóa đơn khác không có mã của cơ quan thuế
3.4 Cung cấp giải pháp lập chứng từ điện tử không có mã của cơ quan thuế
3.5 Cung cấp giải pháp gửi hóa đơn không có mã theo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn
4 Dịch vụ thông báo hóa đơn điện tử có sai sót
4.1 Hủy hóa đơn
4.2 Điều chỉnh hóa đơn
4.3 Thay thế hóa đơn

Tính năng dịch vụ

Hỗ trợ kỹ thuật qua tổng đài 1900.7105

Tích hợp miễn phí phần mềm kế toán

Misa, Fast, Bravo, Smart

Phần mềm dễ sử dụng

Mọi thứ đều được tự động hóa từ khâu tạo hợp đồng cung cấp hóa đơn, phát hành hóa đơn, nghiệp vụ

Tích hợp với phần mềm kế toán của bạn

Nếu bạn là công ty dịch vụ kế toán, bạn không cần phải nhập hóa đơn bán ra. Phần mềm chúng tôi tích hợp với hầu hết các phần mềm kế toán hiện hành (Misa, Smart, KTVN, Acsoft, Fast, Bravo...)

Hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến

Khi khách hàng cần hỗ trợ kỹ thuật, hệ thống chuyển câu hỏi trực tiếp đến bộ phận kỹ thuật Công ty Vĩnh Hy, bạn không cần hỗ trợ, bạn chỉ cần sale

Tạo thương hiệu bằng trang web riêng

Chúng tôi giúp bạn tạo thương hiệu riêng

Thời gian cung cấp dịch vụ

Thời gian hỗ trợ hành chính : 8-12h - 13.30-5h


Thời gian hỗ trợ online : 24/7