hotline VinhHy


Tại sao nên chuyển đổi phần mềm hóa đơn điện tử chuyên nghiệp hơn

1. Có thể tích hợp với phần mềm kế toán / bán hàng, giúp bạn nhập liệu trên phần mềm kế toán / bán hàng rồi chuyển số liệu sang hóa đơn điện tử , không phải nhập liệu 2 lần


Mỗi hóa đơn nhập liệu 1 phút, nếu mua 10.000 hóa đơn , tốn 10.000 phút, tương đương 10.000/60/8/30 = 20 ngày làm việc. Nếu 1 tháng lương 5tr thì tốn 3.5tr + nhập tay có thể sai sót

2. Ký nhanh , ký hàng loạt, không cần ghim token

3. Sử dụng nhiều dãy số, phân quyền nhiều người sử dụng , mỗi người sử dụng có quyền trên dãy số nào

4. Import dữ liệu từ excel

5. Sử dụng trên trình duyệt, truy cập mọi lúc mọi nơi

6. Báo cáo quản trị:

- Bảng kê bán ra
- Doanh thu theo mặt hàng, khách hàng, nhân viên
- Nhập xuất tồn
- Sao lưu hàng loạt

Hiện thuế cho phép phát hành nhiều dãy số của nhiều nhà cung cấp
Hóa đơn điện tử Vĩnh Hy đã được hàng ngàn doanh nghiệp sử dụng do tính thuận tiện, đơn giản dễ sử dụng và hỗ trợ kế toán tối đa