hotline VinhHy


Hóa đơn điện tử có cần chữ ký người mua không ?

Theo công văn 2402/BTC-TCT ngày 23/02/2016 về hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử

"Trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu có các hồ sơ , chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa người bán với người mua như : hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa, biên nhận thanh toán, phiếu thu... thì người bán lập hóa đơn điện tử cho người mua theo quy định , trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử người mua"

Cong van 2402

===> hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử người mua